Јавни површини за зонско паркирање

Организирањето на јавните површини наменети за паркирање се изврши во групирање на истите по одделни зони, во зависност од местоположбата т.е оддалеченоста од централното градски подрачје и од ограничувањето на времетраењето на паркирашето. Групирањето отпочна со три зони и тоа:

 • Прва зона на ограничување- Црвена зона (А) и портоколава зона (А0) 
 • Втора зона на ограничување – Жолта зона (В)
 • Трета зона на ограничување –Зелена зона (C),

А потоа се прошири со уште една зона, односно

 • Четврта зона на ограничување – Бела зона (D)

 

 • ЗОНА А0- ПОРТОКАЛОВА ЗОНА го опфаќа централното градско подрачје и Водно. Паркинг зони кои се вклучени во зона А0 се:

1. Зона А0- Средно водно

 • Локација- Средно водно
 • Број на паркинг места 154

2. Зона А01- Агромеханика

 • Локација Бул. ВМРО
 • Број на паркинг места 42

3. Зона А05- ул. Орце Николов

 • Локација ул. Даме Груев
 • Број на паркинг места 39

4. Зона А06- Максим Горки

 • Локација ул. Максим Горки, 27ми Март, 8-ма Ударна бригада и Скопска
 • Број на паркинг места 24

 

 • ЗОНА А - ЦРВЕНА ЗОНА го опфаќа централното градско подрачје каде паркирањето е ограничено на 2 часа. По истекот на тие 2 часа корисникот треба да го премести своето возило. Паркинг зони кои се вклучени во зана А се:

1. Зона А3- Даме Груев 1

 • Локација ул. Даме Груев- пред полициска станица Беко
 • Број на паркинг места 53

3. Зона А4- Даме Груев 2

 • Локација ул. Даме Груев- Позади собрание
 • Број на паркинг места 85

5. Зона А8- Камен мост

 • Локација ул. "Црвена Скопска Општина" (Маршал Тито)
 • Број на паркинг места 151
 • ЗОНА В - ЖОЛТА ЗОНА Го опфаќа делот во непосредна близина на строгиот центар на градот, кај хотел Бристол и кај трговски центар Мавровка. Време траењето на паркирањето е ограничено на 4 часа. Паркинг зони кои се вклучени во зана В се:

1. Зона Б2- Бристол

 • Локација Булевар "Мито ХаџиВасилев Јасмин" по ново Св. "Кирил и Методиј"
 • Број на паркинг места 57

2. Зона Б3- Бристол 2

 • Локација Булевар "Мито ХаџиВасилев Јасмин" по ново Св. "Кирил и Методиј"
 • Број на паркинг места 49

3. Зона Б6- Јосип Броз

 • Локација ул. "Димитрие Чуповски"
 • Број на паркинг места 26

4. Зона Б7- Илинден

 • Локација ул. Стив Наумов
 • Број на паркинг места 77

5. Зона Б10- Водовод

 • Локација ул. Лазар Личеновски
 • Број на паркинг места 24

 

 • ЗОНА С - ЗЕЛЕНА ЗОНА Го опфаќа делот во Дебар маало и комплексот МТВ, МАНУ и Судска палата. Времетраењето на паркирањето не е ограничено. Паркинг зони кои се вклучени во зона С се:

1. Зона Ц8 Дебар Маало

 • Локација ул. "Коста Шахов"
 • Број на паркинг места 7

2. Зона Ц9 Дебар Маало

 • Локација ул. "Дебарска" ул. "Никола Тримпаре"
 • Број на паркинг места 22

3. Зона Ц15 Ѓуро Ѓаковиќ

 • Локација ул. "Ѓуро Ѓаковиќ" по ново "Мирослав Крлежа" (Дебар Маало)
 • Број на паркинг места 73

4. Зона Ц17 Ленинова

 • Локација ул. "Ленинова" по ново "Аминта Трети" (Дебар Маало)
 • Број на паркинг места 22

5. Зона Ц19 Универзална Сала

 • Локација ул. "29 – ти Ноември" по ново "Костурски херои"
 • Број на паркинг места 26

6. Зона Ц35 Спроти Депо Пајак

 • Локација ул. "Стале Попов"
 • Број на паркинг места 53

7. Зона Ц33 Транспортен Центар

 • Локација ул. "Никола Карев"
 • Број на паркинг места 136

8. Зона Ц45 Комплекс објекти: Ману,Мтв,Судска палата

 • Локација "Булевар Кочо Рацин (од Западна страна), Булевар Гоце Делчев ( од Северна страна) и ул. "Кеј Димитар Влахов"" (од Јужна страна)“
 • Број на паркинг места 380

9. Зона Ц46  (продолжение Ц45)

 • Број на паркинг места 193

10. Зона Ц80 Зоолошка

 • Локација Булевар "Илинден"
 • Број на паркинг места 99

11. Зона Ц81 Градско Собрание

 • Локација Булевар "Илинден"
 • Број на паркинг места 131
 • ЗОНА D - БЕЛА ЗОНА Ја опфаќа територијата на општина аеродром, каде нема времено ограничување во СМС пораките за паркирањето.

1. Зона Д1 Хотел Русија

 • локација Бул. "АСНОМ"
 • Број на паркинг места 31

2.Зона Д2 Три Бисери

 • локација Бул. "АВНОЈ"
 • Број на паркинг места 780

3. Зона Д3 Т. Ц Бисер

 • Локација Населба Аеродром (Булевар "Јане Сандански")
 • Број на паркинг места 1652

4. Зона Д4 Веро (Рударски институт)

 • Локација Населба Аеродром (Булевар "Јане Сандански")
 • Број на паркинг места 727

5. Зона Д5 Владимир Комаров

 • Локација ул. "Владимир Комаров"
 • Број на паркинг места 116

6. Зона Д6 Палма Аеродром

 • Локација ул. "Владимир Комаров"
 • Број на паркинг места 154

7. Зона Д7 Аеродром Глорија

 • Локација ул. "Јане Сандански"
 • Број на паркинг места 660

8. Зона Д8 Аеродром - позади ОНЕ

 • локација ул. "Бојмија"
 • Број на паркинг места 63

12. Зона Д8

 • ул. „Бојмија“ и ул. „Владимир Комаров„

11. Зона Д9 „ЦРКВА“

 • локација ул. „23ти Октомври“ 
 • Број на паркинг места 410

12. Зона Д40 8 - ми Септември

 • Локација ул. "Париска"
 • Број на паркинг места 65

13. Зона Д42- МИДА

 • ул.„Орце Николов“
 • Број на паркинг места 79

14. Зона Д62 Тениски клуб АБЦ, Локација Булевар "Илинден"

 • Број на паркинг места 33-  5 такси